Inis Pályázat Kft.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – GINOP-2.1.1-15

A kiírás alapján gazdasági társaságok (nagyvállalkozások is) pályázhatnak új termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztésére, valamint az új termékek és/vagy szolgáltatások iparszerű hasznosításához, piacra viteléhez szükséges műszaki-technikai feltételek megteremtésre.

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek:

Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok
laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az
alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek,
eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó
tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető
termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős
változtatásokat), ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség minimum 300 millió, maximum 1000 millió Ft-ot tehet ki

Az elszámolható költségek köre

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: munkabér, megbízási díj, személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.Kutató-fejlesztő legfeljebb1.700.000 Ft/hó, technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó számolható el.

Önállóan nem támogatható elszámolható költségek:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei-elszámolható költség max 50%-a
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek,
 • Eszköz beszerzés,
 • Immateriális javakbeszerzésének költségei, elszámolható költség 5%-ig,
 • Projekt előkészítéshezkapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési költségeket) elszámolható költség 5%-ig,
 • Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek elszámolható költség  2,5%-ig,
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek elszámolható költség 0,5%-ig
 • Közbeszerzési költségekelszámolható költség 1%-ig
 • Általános (Rezsi) költségek,  elszámolható költség 1%-ig
 • Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, elszámolható költség 1%-ig.

Benyújtható:2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig, de az első szakasz vége 2015.október 31.

Támogatás összege :

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  min. 50 millió – max.1 000 millió Ft

Elszámolható költségek nagyságát meghatározza a 2014-es árbevétel.
Támogatás mértéke:

 • kisvállalkozások esetén 45-80 %,
 • középvállalkozások esetén 35-75 %,
 • nagyvállalatok esetén 15-65 %

Kötelező vállalás:

A K+F+I tevékenység eredményéből  származó árbevétele, a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-45%-át.


A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 
Lehetséges konzorciumi formában is beadni a támogatás kérelmet. A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.
Az elnyerhető támogatási mérték függ a projektek kutatás-fejlesztési és műszaki tartalmától, illetve a pályázó vállalkozás nagyságától is, ezért a pontos mérték csak az egyes fejlesztési elképzelések részleteinek ismeretében határozható meg.

Forrás: palyazat.gov.hu