Inis Pályázat Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

Ön mint Felhasználó a www.inispalyazat.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.

Az Inis Business Kft., mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője kiemelt célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal, tájékoztatással szolgáljon a Kft. tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

Társaságunk a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében az Érdeklődők által megadott személyes adatok kezelését végzi. Az Érdeklődő a Honlap használatával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, azaz amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatát eljuttatja az Inis Business Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat Társaságunk – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Társaságunk az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli a tudomására jutott adatokat illetve az Érdekeltek hozzájárulása szerint tünteti fel a Pályázókat referenciaként.

Az Inis Business Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • kapcsolatfelvétel
  • tájékoztatás nyújtása pályázati lehetőségekről
  • tájékoztatás nyújtása finanszírozási lehetőségekről
  • pályázati előminősítés elvégzése céljából
  • pályázati dokumentáció elkészítése céljából
  • projektmenedzsmenti feladatok ellátása érdekében
  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,

Társaságunk partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, és Társaságunkkal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az Inis Business Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A cél elérésével vagy az adatkezelés okának megszűnésével a személyes adatok törlésre (megsemmisítésre) kerülnek. Bármikor tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről. Az említett jogai érvényesítése érdekében kérjük, hogy az erre vonatkozó írásos nyilatkozatát a Társaságunk székhely címére küldje meg. Társaságunk, mint adatkezelő köteles Önnek információt adni személyes adatairól, illetve azok kezeléséről.

Társaságunk fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat. A módosítások, azoknak a honlapon való megjelenésétől kezdve érvényesek.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.