Inis Pályázat Kft.

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről 2019/1

Támogatási program azonosító kódja: ÉPÍTŐ-3.2019.3

Támogatásban részesíthetők köre

  1. Magyarországon székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel  rendelkező   kis és

középvállalkozások amennyiben

  1. a) 10 -43.99 TEÁOR közötti  vagy  a  71.11.  TEÁOR  tevékenységi  területen  működnek,

valamint  a  71.12,  71.20.  tevékenységi  körök,  amennyiben a   projekt elválaszthatatlanul   kapcsolódik   építőipari   kivitelezési   tevékenység megvalósításához,

  1. b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
  2. c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  3. d) vállalja, hogy a  beruházással  létrehozott  tevékenységet  a beruházás  befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
  4. e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
  5. f) átlátható szervezetnek minősül
  6. g) a 2018. évben teljes  munkaidőben  alkalmazásában  állók havi  bruttó  átlagkeresete a 254.711 Ft-ot eléri.

A támogatás módja, mértéke, összege

Egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el

  1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke

– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;

– a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;

– immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;

– a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;

– és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével

az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50% át tehetik ki.

  1. Esetleges közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó –kizárólag de minimis jogcímen elszámolható költségek

III. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projekt menedzsment költségei az elismerhető költségek

max. 5% -ának mértékéig

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;

– a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez

kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

IV. Beruházás-menedzsment képzés költségei

Támogatási kérelmek benyújtása:

2019. április 17. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2019. május 10. napjáig lehetséges.

 

Forrás:
http://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/K92YB0.html