Inis Pályázat Kft.

SZÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS

SZÁLLÁSHELY BŐVÍTÉS

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

 

 

A fejlesztések első ütemben a kis- és középvállalkozások támogatásával három kiírásban, három térségben lesznek elérhetőek 2017 szeptemberében:

 1. TFC-1.1.1-2017-A Balaton;
 2. TFC-1.1.1-2017-B Sopron-Fertő
 3. TFC-1.1.1-2017-C Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térségében.

 

Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme:

 

Turisztikai térségtől függően: 50-70 %

 

Szállodai szobák felújítási költségei:
  1* 2* 3* 4* 5*
Felújítás
maximális
költsége/meglévő
szoba
3 000 000 5 000 000 7 000 000 9 000 000 11 000 000
Ft Ft Ft Ft Ft
         
         

 

Panziók szobára eső felújítási költsége:
Felújítás
maximális
költsége/meglévő
szoba
5 000 000 Ft

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • az ingatlan tulajdonosa
 • szálláshely üzemeltetője

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;

 

 • meglévő (üzemelő) keres kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energia hatékony működését javító beruházások
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológia, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardver beszerzés beruházás,
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;

 

Elszámolható költségek

 • előkészítési költségek
 1. üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 2. Hotelstars minősítési eljárás költsége;

 

 • szolgáltatások igénybe vételének költségei;
 1. műszaki ellenőr költsége;

 

 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 1. szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 2. meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei,
 3. a fejlesztéssel érintett épületek energia hatékony működését javító beruházás építési költségei,
 4. épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége,
 5. kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 6. akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
 7. fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

 

 

 

 • eszközbeszerzések költségei, egyenként legalább nettó 20.000 forint értékű eszközök esetében;
 1. szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
 2. a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
 3. info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
 4. szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
 5. kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
 6. akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

 

 • immateriális javak beszerzése
 1. info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns,az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

 

Támogatási igény benyújtásához elektronikusan csatolandó mellékletek:

 1. Aláírt, szkennelt általános nyilatkozat
 2. Egyszerűsített üzleti terv és pénzügyi elemzés
 3. Szálláshely üzemeltetésére vonatkozó érvényes működési engedély
 4. A támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy a fenntartási időszakban vállalja panzió esetében az évi 180 napos, szállodák esetében az évi 240 napos nyitvatartást
 5. Átláthatósági nyilatkozat, amennyiben a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
 6. A projekt által érintett teljes terület tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebb elektronikus tulajdoni lap másolata

Szakmai értékelési szakasz során benyújtandó, Kezelőszerv által bekérhető mellékletek

 1. Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén nyilatkozat
 2. Létesítő okirat vagy alapító okirat vagy cégkivonat
 3. A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (aláírási címpéldány vagy banki aláíró karton)
 4. Üzleti és marketing terv, pénzügyi elemzés
 5. Helyszínrajz/alaprajz
 6. Műszaki leírás
 7. Tervezői költségbecslés
 8. Eszközlista/készletlista
 9. Engedélyköteles tevékenység esetén: az engedélyes terv és a jogerős engedély, folyamatban lévő engedélyeztetés esetében az engedélyezés megindítását igazoló irat és az engedélyezésre benyújtott terv.

 

 

Referenciáink:

Invet Holding Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
– Vécsey-Sardagna Kastélyszálló**** kialakítása Hernádvécsén

– támogatás: 441 145 130 Ft

Termál Medical Zrt. (korábban Toma-Bau Zrt.)
– Martfű Egészség és Rekreációs Központ (Martfű Termál SPA) szolgáltatásainak fejlesztése

– támogatás: 199.191.652 Ft

KÉSZ Ipari Park Ingatlanhasznosító Kft.
– Négy csillagos business hotel megvalósítása meglévő irodaház átalakításával Kecskeméten

– támogatás: 450.000.000 Ft

– Multifunkcionális konferenciaközpont építése Kecskeméten

– támogatás: 273 178 193                 Ft

Malom Hotel és étterem Kft. (korábban V+V 77. Kft.)
– A debreceni Hortobágy Malom műemlék épület szállodává alakítása

– támogatás: 296.456.143 Ft

Corvin Palace Zrt.
– Corvin Palace**** Superior Gyógy- és Wellness Szálloda építése Hajdúszoboszlón

– támogatás: 450.000.000 Ft
B-Well Kft.
– B-Well panzió építése Kecskemét külterületén

– támogatás: 120 000 000 Ft

– Granada hotel szálláshely konferencia és egyéb létesítmény bővítése

– támogatás: 179 985 174 Ft

GAB-HOR Kft.
– A Hotel Brill szálloda megépítése és nívós éttermének kialakítása Békéscsabán

– támogatás: 66 344 653  Ft

Reál-Net Ingatlanközvetítő Kft.
– Az egerszalóki termálkemping fejlesztése és bővítése

– támogatás: 173 421 165 Ft

Eger Park Hotel Kft.
– Eger Park Hotel korszerűsítése, az Eger Park Hotel szolgáltatásbővítése

– támogatás: 241 856 127 Ft

 

Goodrich Kft.
– Diana Golfhotel rendezvényszolgáltatásának fejlesztése

– támogatás: 241 856 127 Ft

Gottwald Kft.
– Úszó és masszázsmedence építése a Hotel Gottwald-ban

– támogatás: 59 948 000 Ft
 
Narád Hotel Kft.
– A mátraszentimrei Narád Hotel részleges átépítése

– támogatás: 357 698 974 Ft
Geotherm Üdülő Kft.
– A Hotel Silver fejlesztése, minőségi szálláshelybővítés, konferenciaterem

– támogatás: 226 430 740 Ft

 

 

Kapcsolat:

Cím: 1095 Budapest, Tinódi u. 2. 5. emelet 22. ajtó

Elérhetőség: Oláh Andrea                                         Gonda Tímea

E-mail: olah.andrea@inispalyazat.hu                    gonda.timea@inispalyazat.hu

Mobil: 06-20/ 949-2277                                               06-20/ 391-3079