Inis Pályázat Kft.

RRF-REP-10.10.1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege 30 000 000 000 Ft  Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;  a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft

Beadás kezdete 2024. február 05. Beadási határidő 2025. március 31.

Támogatás célja A tiszta üzemű közlekedés elősegítése

Támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások. Kivétel: (Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451). Konzorcium nem támogatható.

Támogatható tevékenységek: Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=41 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft
41<X<=59 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft
59< 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft
  M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft) M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=49 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft
49<X<=74 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft
74< 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú járművek beszerzéséhez igényelhető:

Kategória A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő) A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
1. 10 főnél kevesebb 1
2. 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb 5
3. 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb 10
4. 250 fő vagy 250 főnél több 16