Inis Pályázat Kft.

GINOP PLUSZ 3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról III. szakasz

Benyújtás: 2024.03.05.-2024.06.30.
Célja: A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Az egész ország területéről lehet pályázni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül, valamint külön keret áll rendelkezésre a felhívásban felsorolt energiaintenzív ágazatok részére.

Támogatható képzéstípusok: szakmai ismeretre irányuló képzés, soft skill képzés, IKT képzés, nyelvi képzés.

Támogatás: Kategóriája képzési támogatás (képzési költség esetében) és de minimis támogatás (minden egyéb elszámolható költség esetében). Az energiaintenzív ágazatokban minden költség esetében válságtámogatás a kategória.

Amennyiben a kérelmező nem teljesíti az meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz (a visszatérítési feltételek a képzésben résztvevők  továbbfoglalkoztatására vonatkoznak).

Támogatási összeg maximuma:  mikro-, kis és középvállalkozásnál 75 MFt nagyvállalatnál 150 MFt. (de az elszámolható összköltség nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételét)

Elszámolható költségek:

Önállóan támogatható:

– képzési költség támogatása (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

Önállóan nem támogatható, választható:

– a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér  (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 70%, középvállalkozásnál 60%, nagyvállalatnál 50%)

– képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében (a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásnál 100%).  A szakmai megvalósítás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át. A szakmai megvalósítás költsége teljes munkaidő esetében maximum havi 300.000 Ft/hó, vagy ennek időarányos összege lehet.

Kérelmek típusai:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

– önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),

– együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Egy kérelmen belül több képzés és képzéstípus is szerepelhet.

Egyéb fontosabb feltételek:

– Támogatás a kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett képzéshez kapcsolódóan nem igényelhető.

-A képzési program megvalósítására a hatósági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

– Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta. Az ismételt     kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult.

– Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

– A képzések egyes esetekben online képzéssel is megvalósíthatók.

– Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

-A hirdetmény további részletes jogosultsági és elszámolhatósági feltételeket fogalmaz meg a támogatást igénylőre, a képzésbe vonható munkavállalókra, a képzőkre, a képzésekre és a szakmai megvalósításban résztvevőkre vonatkozóan.