Inis Pályázat Kft.

Iparjog GINOP-2.1.3-15 kiírás ismertetése

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében.

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaságok részére1, magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése érdekében

Területi korlátozás: Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

  Felhívás keretében azon projektek támogathatók melyekilleszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

Támogatható tevékenységek:

 1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható): Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

– Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő, továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vagy szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős uniós vagy tagállami államigazgatási szerv, illetve uniós vagy tagállami tulajdonban álló, szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős nonprofit gazdasági társaság által elvégzett újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel ellátott újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény, jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás költsége.

 

 1. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: I./A Hazai oltalomszerzés Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei – Egyéb szakértői szolgáltatás költségei, I./B Külföldi oltalomszerzés esetén Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei – Egyéb szakértői szolgáltatás költségei )

 

 1. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.
 2. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
 3. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
 4. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
 5. Európai szabadalom hatályosítása;
 6. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek.

Hazai oltalomszerzés estén szakértői szolgáltatás költségei:

A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:

– újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,

– oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 350.000 Ft/eljárás,

– dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás,

– érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (pályázó) részére: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,

– kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok költsége (nem ügyvivői szakmai): legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.

Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján: bejelentési és kutatási díj, bejelentési díj, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja),

megosztási díj, módosítási díj, vizsgálati díj, megadási díj, fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra).

 

Külföldi oltalomszerzés estén szakértői szolgáltatás költségei:

A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:

– újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 120.000 Ft/eljárás,

– oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 220.000 Ft/eljárás,

– dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 70.000 Ft/eljárás,

– érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (pályázó) részére: legfeljebb 170.000 Ft/eljárás,

– külföldi ügyvivői közreműködés költsége: legfeljebb 250.000 Ft/eljárás,

– kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok (nem ügyvivői szakmai) költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.

–  fordítási díj (2,0 Ft/karakter), de legfeljebb 350.000 Ft/eljárás

Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak:

– bejelentési díj: (hazai elsőbbségi bejelentés díja, külföldi bejelentés díja)

– írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja, (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja)

– fordítási díj (2,0 Ft/karakter),

– kutatási díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat),

– vizsgálati díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat),

– továbbítási díj, – nemzeti fázis indításának hatósági költségei, – megadási díj, – európai hatályosítási díj, – fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra).

 

 

III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:

 1. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.
 2. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések.

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

 1. a) A szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivői iroda, ügyvéd, ügyvédi iroda, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vagy szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős uniós vagy tagállami államigazgatási szerv, illetve uniós vagy tagállami tulajdonban álló, szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős nonprofit gazdasági társaság, továbbá a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet által nyújtott szakértői szolgáltatás költsége:

– A Szellemi vagyonértékelést előkészítő adatgyűjtés és konzultáció, valamint a szellemi vagyon értékelési jelentés elkészítésének díja;

– Szellemi vagyon audit jelentés elkészítésének díja.

 

Költségtípus Maximális mértéke (Ft)
Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások költségei 200.000.-
Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek – hazai oltalomszerzés esetén 1.000.000.-
Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek – külföldi oltalomszerzés esetén 3.000.000.-
Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek 2.000.000.-

 

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni.

A projekt megkezdése: A projekt megvalósítása saját felelősségre legkorábban 10 hónappal a támogatási igény benyújtását megelőzően kezdhető el, amennyiben a támogatási kérelem a Újdonságkutatás és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet tartalmaz, minden más esetben a benyújtást követő napon kezdhető meg a projekt.

Kötelező vállalások: Nem releváns.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Fenntartási kötelezettség Nem releváns.

Biztosítékok köre: A pályázó nem köteles biztosítékot nyújtani.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Támogatást igénylők köre: – mikro-, kis-, és középvállalkozások, Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel.

– Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei. – Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

Konzorciumi: Nem releváns.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege:

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében – a választott tevékenységek számától függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;

III. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető.

 1. b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint.
 2. c) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.

Előleg mértéke: Nem releváns.

Forrás: palyazat.gov.hu