Inis Pályázat Kft.

Kis-,közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása 2018-1.1.2-KFI

KIS-, KÖZÉP-, ÉS NAGYVÁLLALATOK KFI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

KÓDSZÁM: 2018-1.1.2-KFI

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett jelen pályázati felhívás célja, a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése a közép-magyarországi régióban annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások azon házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek export- vagy piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és hozzájárulnak a vállalati KFI aktivitás növekedéséhez.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 20 milliárd forint.

 

A támogatás összege: Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 600 millió Ft.

 

Előleg: 75%

 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2018. május 15.

 

Konzorciumi formában is pályázható.

 

Támogatást igénylők:

 • kettős könyvvitelt vezető, Közép- Magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező kisközép- vagy nagyvállalkozás
 • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek
 • saját forrás meghaladja a saját tőkéjének 50%-át

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Alkalmazott (ipari) kutatás: Alkalmazott (ipari) kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.
 • Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 1. Immateriális javak beszerzése
 2. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
 3. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás): a projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Közbeszerzés
 1. Piacra jutás: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel); marketingeszközök elkészítése, beszerzése; formatervezés.
 2. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap.

 

A támogatást igénylőnek a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége van.