Inis Pályázat Kft.

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17

 • minimum 5 millió Ft – maximum 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesít
 • rendelkezésre álló forrás: 42,275 milliárd Ft
 • előleg: 75%
 • intenzitás: 50%

Önállóan támogathatóak csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

a) Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Immateriális javak beszerzése Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 1. Egészséges társadalom és jólét;
 2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 3. Tiszta és megújuló energiák;
 4. Fenntartható környezet;
 5. Egészséges és helyi élelmiszerek;
 6. Agrár-innováció;
 7. Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 8. Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

 

Intelligens technológiák:

 1. fotonika, lézertechnológia
 2. különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 3. bionika
 4. nem gépipari fémfeldolgozás
 5. elektronika és félvezető-technológia
 6. korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 7. korszerű csomagolástechnikai technológiák
 8. vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 9. építőipar (építőanyag-technológiák)
 10. textilipar
 11. fa- és bútoripar
 12. logisztika
 13. kulturális és kreatív ipar

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 6 hónap

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Fenntartási kötelezettség: 3 év

Támogatást igénylők köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

– a támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig lehetséges

– egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatos értékelés keretében kerülnek elbírálásra

 

Bővebb információért kérem keresse kollégáinkat:

Gonda Tímea – 20/391-3079, gonda.timea@inispalyazat.hu

Kiss Mónika – 20/985-8763, kiss.monika@inispalyazat.hu